Antolakuntza

Zer dagokio Antolakuntza arloari? 

Antolakuntza Arloaren eskumena dira udal-zerbitzu publikoak emateko lege, ekonomia-finantza eta administrazioari lotutako euskarriak:

  • Giza baliabideak
  • Baliabide materialak, hala nola, hornidurak eta zerbitzuak
  • Ekonomia-finantza eta aurrekontu-kudeaketaren, kontabilitatekoaren, diruzaintzakoaren eta zerga-bilketakoaren barne-fiskalizazioa eta kontrola
  • Ekonomiari eta finantzari buruzko txostenak eta estatistikak
  • Fede publikoa, nahitaezko lege-aholkularitza eta defentsa juridikoa
  • Herritarren arretarako zerbitzu integrala; eta zergen eta zuzenbide publikoko gainerako diru-sarreren kudeaketa, bilketa eta ikuskaritza.