HAPO Hasierako onarpena

Azalpena: Kontraesana antzeman da araudi orokorraren 139. artikuluaren eta gai horrekin lotutako katalogoaren eta dokumentazio grafikoaren artean (139. artikuluan, udalerriko kultura-ondasun gisa babestutako elementuen zerrenda jasotzen da). Hurrengo zerrendan izartxoekin (*) adierazten dira kontraesan horren eraginpean dauden dokumentuak, eta, amaieran, 139. artikuluarekin bat datozen dokumentuak daude.

HAPO hasierako onarpenaren dokumentazioa

   1. Dok Grafikoa
    1. ORDENAZIOA
     1. OC_01 ONDAREA
     2. OC_1_03.pdf (*)
     3. OC_1_01.pdf (*)
     4. OC_1_02.pdf (*)
      Araudi orokorreko 139. artikuluarekin bat datorren dokumentazioa:
      1. 07a Catálogo patrimonio cultural.pdf
      2. OC_1_01.pdf
      3. OC_1_02.pdf
      4. OC_1_03.pdf
    2. OP_01 ANTOLAMENDU XEHATUA
     1. OP_1_19.pdf
     2. OP_1_12.pdf
     3. OP_1_01.pdf
     4. OP_1_03.pdf
     5. OP_1_13.pdf
     6. OP_1_07.pdf
     7. OP_1_15.pdf
     8. OP_1_09.pdf
     9. OP_1_18.pdf
     10. OP_1_10.pdf
     11. OP_1_05.pdf
     12. OP_1_11.pdf
     13. OP_1_14.pdf
     14. OP_1_17.pdf
     15. OP_1_16.pdf
     16. OP_1_21.pdf
     17. OP_1_20.pdf
     18. OP_1_08.pdf
     19. OP_1_02.pdf
     20. OP_1_04.pdf
     21. OP_1_06.pdf
    3. OP_02_LANDA-GUNEAK
     1. OP_2_03.pdf
     2. OP_2_04.pdf
     3. OP_2_01.pdf
     4. OP_2_02.pdf
    4. OE_03 BALDINTZATZAILEAK
     1. OE_3_C2.pdf
     2. OE_3_C1.pdf
     3. OE_3_A2.pdf
     4. OE_3_C3.pdf
     5. OE_3_B3.pdf
     6. OE_3_D1.pdf
     7. OE_3_A3.pdf
     8. OE_3_B2.pdf
     9. OE_3_B1.pdf
     10. OE_3_A1.pdf
    5. OE_01 LURZORUAREN SAILKAPENA
     1. OE_1_05.pdf
     2. OE_1_03.pdf
     3. OE_1_06.pdf
     4. OE_1_02.pdf
     5. OE_1_04.pdf
     6. OE_1_01.pdf
    6. OZA_01_ZONA AKUSTIKOA
     1. OZA_02.pdf
     2. OZA_03.pdf
     3. OZA_01.pdf
    7. OI_01 INSTALAZIOAK
     1. OI-6-2.pdf
     2. OI-6-1.pdf
     3. OI-2-2.pdf
     4. OI-4-1.pdf
     5. OI-2-1.pdf
     6. OI-1-3.pdf
     7. OI-6-3.pdf
     8. OI-3-3.pdf
     9. OI-5-3.pdf
     10. OI-1-1.pdf
     11. OI-2-3.pdf
     12. OI-3-1.pdf
     13. OI-4-2.pdf
     14. OI-3-2.pdf
     15. OI-5-2.pdf
     16. OI-4-3.pdf
     17. OI-5-1.pdf
     18. OI-1-2.pdf
    8. OE_02 LURZORUAREN KALIFIKAZIO OROKORRA
     1. OE_2_6.pdf
     2. OE_2_1.pdf
     3. OE_2_2.pdf
     4. OE_2_4.pdf
     5. OE_2_5.pdf
     6. OE_2_3.pdf
    9. INFORMAZIOA
     1. I_9_B01.pdf
     2. I_1_A02.pdf
     3. I_9_G05.pdf
     4. I_9_G06.pdf
     5. I_9_B03.pdf
     6. I_9_G03.pdf
     7. I_7_A01.pdf
     8. I_9_C03.pdf
     9. I_9_A03.pdf
     10. I_9_E01.pdf
     11. I_9_F03.pdf
     12. I_5_A02.pdf
     13. I_9_F01.pdf
     14. I_8_A01.pdf
     15. I_5_B03.pdf
     16. I_5_B01.pdf
     17. I_1_B03.pdf
     18. I_2_A01.pdf
     19. I_9_E02.pdf
     20. I_4_A03.pdf
     21. I_9_E03.pdf
     22. I_2_B03.pdf
     23. I_6_A02.pdf
     24. I_9_C01.pdf
     25. I_5_A03.pdf
     26. I_7_A03.pdf
     27. I_1_A03.pdf
     28. I_2_B01.pdf
     29. I_7_A02.pdf
     30. I_2_D03.pdf
     31. I_2_B02.pdf
     32. I_6_A03.pdf
     33. I_1_B01.pdf
     34. I_8_A02.pdf
     35. I_2_D02.pdf
     36. S.1A.pdf
     37. I_2_A03.pdf
     38. I_9_G04.pdf
     39. I_9_G01.pdf
     40. I_6_B03.pdf
     41. I_5_A01.pdf
     42. I_9_D03.pdf
     43. I_6_A01.pdf
     44. I_2_C03.pdf
     45. I_4_A01.pdf
     46. I_3_A01.pdf
     47. I_8_A03.pdf
     48. I_9_C02.pdf
     49. I_6_B01.pdf
     50. I_9_A02.pdf
     51. I_1_A01.pdf
     52. I_4_A02.pdf
     53. I_9_D02.pdf
     54. I_9_B02.pdf
     55. I_3_A03.pdf
     56. I_6_B02.pdf
     57. I_2_A02.pdf
     58. I_3_A02.pdf
     59. I_2_D01.pdf
     60. I_9_G02.pdf
     61. I_9_D01.pdf
     62. I_2_C01.pdf
     63. I_9_F02.pdf
     64. I_1_B02.pdf
     65. I_5_B02.pdf
     66. I_2_C02.pdf
     67. I_9_A01.pdf
     68. 00_LISTADO DE PLANOS.pdf
   2. Dok Idatzia
    1. EUS
     1. 05 Eraikuntza Ordenantzak.pdf
     2. 00_PLANOEN ZERRENDA.pdf
     3. 07a Kultura-ondarearen katalogoa.pdf (*)
     4. 07b Natura-ondarearen katalogoa.pdf
     5. 01 Informazio Memoria.pdf
     6. 02 Justifikazio Memoria.pdf
     7. 06 Urbanizazio Ordenantzak.pdf
     8. 08 Ekonomi-finantz Memoria.pdf
     9. 04a Araudi berezia.pdf
     10. 04b Araudi berezia_HLFG-LUG-LUE.pdf
     11. 03 Araudi orokorra.pdf

Ingurumen ebaluazio estrategikoa

   1. EAE
    1. Euskara
     1. Laburpen agiria
      1. LabAgiria_Amorebieta-Etxano_HO2022.docx
      2. LabAgiria_Amorebieta-Etxano_HO20221.pdf
      3. LabAgiria_Amorebieta-Etxano_HO.pdf
      4. LabAgiria_Amorebieta-Etxano_HO2022.pdf
     2. IAE
      1. IAE_Amorebieta_2022.docx
      2. Matriz2_Amorebieta – euskera.doc
      3. Matriz2_Amorebieta – euskera.pdf
      4. Matriz1_Amorebieta – euskera.pdf
      5. Matriz1_Amorebieta – euskera.doc
      6. IAE_Amorebieta_2022.pdf
    2. Castellano
     1. Documento Síntesis
      1. DocSintesis_Amorebieta-Etxano_AI.pdf
      2. DocSintesis_Amorebieta-Etxano_AI2022.docx
     2. EAE
      1. Matriz2_Amorebieta – AI.doc
      2. Matriz2_Amorebieta.pdf
      3. EAE_Amorebieta-Etxano_junio2022.doc
      4. Matriz1_Amorebieta – AI.pdf
      5. EAE_Amorebieta-Etxano_junio2022.pdf
      6. Matriz1_Amorebieta – AI.doc
   2. Documento de Alcance
    1. eaed-146inet 2021-07-02 resolucion_0901a0fe85d67fa91625487877725_121_105.pdf
   3. Anexo Cartográfico
    1. shp.zip
    2. Medio físico
     1. 31_impactos.pdf
     2. 06_geomorfologia.pdf
     3. 17_usos_suelo.pdf
     4. 02_litologia.pdf
     5. 25_ruido.pdf
     6. 03_int_geologico.pdf
     7. 31_impactos_A3.pdf
     8. 09_geotecnico.pdf
     9. 23_riesgos_tecnologicos.pdf
     10. 08_exposiciones.pdf
     11. 24_suelos_contaminados.pdf
     12. 04_regolito.pdf
     13. 21_habitats.pdf
     14. 27_PTS_rios.pdf
     15. 10_permeabilidad.pdf
     16. 14_veg_potencial.pdf
     17. 11_acuiferos_captaciones.pdf
     18. 22_riesgos.pdf
     19. 20_corredores.pdf
     20. 15_vegetacion_N.pdf
     21. 32_medidas.pdf
     22. 28_sintesis_calidad.pdf
     23. 05_altitudes.pdf
     24. 18_cuencas.pdf
     25. 16_flora_fauna_amenazada.pdf
     26. 12_rios_inundacion.pdf
     27. 13_edafologia.pdf
     28. 07_pendientes.pdf
     29. 26_PTS_Agroforestal.pdf
     30. 15_vegetacion_S.pdf
     31. 30_ambitos.pdf
     32. 19_unidades.pdf
     33. 29_unidades_homogeneas.pdf
     34. 01_localizacion.pdf
    3. PGOU
     1. PGOU ordenación
      1. OE_1_05.pdf
      2. OE_2_6.pdf
      3. OE_1_03.pdf
      4. OE_2_1.pdf
      5. OE_2_2.pdf
      6. OE_1_06.pdf
      7. OE_1_02.pdf
      8. OE_2_4.pdf
      9. OE_2_5.pdf
      10. OE_1_04.pdf
      11. OE_2_3.pdf
      12. OE_1_01.pdf
    4. NNSS Vigentes
     1. 1_CLASIFIC (1).pdf
     2. 3_REV1 (1).pdf
     3. 2_ESTRUSIG (2).pdf
     4. 4_REV2.pdf
     5. 5_REV3.pdf
     6. 6_REV4.pdf

Eranskinak

   1. Jasangarritasun energetikoaren azterlana
    1. ESE_Amorebieta.pdf
   2. Genero-eragina ebaluatzeko azterlana
    1. Estudio Impacto Género
     1. AI-GeneroTxostena_HAPOAmorebieta-Etxano.pdf
    2. Azterketa Hidrikoa
     1. PLAN DE ETAPAS-SANEAMIENTO-R00.xls
     2. ESTUDIO DE SUFICIENCIA HIDRICA PARA NUEVO PGOU_2 mayo 2022.pdf
     3. PLAN DE ETAPAS-ABASTECIMIENTO-R00.xls
    3. Hizkuntza-inpaktuaren azterlana
     1. 2022.07.01_HIZKUNTZA INPAKTUAREN AZTERLANA (002).pdf

Laburpen exekutiboa

   1. 09 Laburpen exekutiboa.pdf
   2. RE_01_EGIKARITZE-LABURPENA
    1. RE_3.03 CALIFICACION GLOBAL.pdf
    2. RE_1.01 SNU NNSS.pdf
    3. RE_2.03 PLAN VIGENTE.pdf
    4. RE_2.02 PLAN VIGENTE.pdf
    5. RE_2.01 PLAN VIGENTE.pdf
    6. RE_1.03 SNU NNSS.pdf
    7. RE_3.02 CALIFICACION GLOBAL.pdf
    8. RE_4.02 ORDENACION PORMENORIZADA.pdf
    9. RE_4.01 ORDENACION PORMENORIZADA.pdf
    10. RE_3.01 CALIFICACION GLOBAL.pdf
    11. RE_4.03 ORDENACION PORMENORIZADA.pdf
    12. RE_1.02 SNU NNSS.pdf

Herritarrek parte hartzea. Hasierako onarpena. 2022-09-15

1530-Presentación_AI_07-2022.pdf