Erakundearen kontrolak

7.1 Kanpoko kontrolak

Herri Kontuen Euskal Epaitegia (HKEE) euskal sektore publikoaren finantza- eta kontu-jarduerak kontrolatzeko organo gorena da. Eusko Jaurlaritzaren mende dago, hark izendatzen baitu eta hari eman behar baitizkio kontuak. Hala ere, aske jarduten du (baita Eusko Jaurlaritzaren mendekotasunik gabe ere).

Herri Kontuen Euskal Epaitegiak (HKEE) txosten zehatzak egiten ditu udalerri jakin batzuei buruz. Azken 15 urteotan halako txosten bat egin da Amorebieta-Etxanoko Udalari buruz. Zehazki, Amorebieta-Etxanoko Udala aipatzen da EAEko 2012ko Tokiko Erakundeen Kontuei buruzko Txosteneko 67. eta 70. orrialdeetan.

DOKUMENTUAK

Herri-Kontuen Euskal Epaitegia - 2020ko Txostena - EAEko Udal Erakundeen Kontuak
Herri-Kontuen Euskal Epaitegia - 2019ko Txostena - EAEko Udal Erakundeen Kontuak
Herri-Kontuen Euskal Epaitegia - 2018ko Txostena - EAEko Udalek onartutako kredituen aitorpen estrajudizialeko espedienteak
Herri-Kontuen Euskal Epaitegia - 2018ko Txostena - EAEko Udal Erakundeen Kontuak
Herri-Kontuen Euskal Epaitegia - 2017ko Txostena - EAEko Udal Erakundeen Kontuak
Herri-Kontuen Euskal Epaitegia - 2012ko Txostena - EAEko Udal Erakundeen Kontuak
Herri-Kontuen Euskal Epaitegia - 2009koTxostena