Konbenio kalea berrurbanizatzeko lanak hasi dira

Amorebieta-Etxano, 2021eko maiatzaren 31an, astelehena. Konbenio kaleko berrurbanizazioa abian da. Lanak gaur bertan bertan hasiko dira eta Karmen kaletik San Juan kalera doan erdiguneko kale honen eraldaketa integrala suposatuko dute.

Obrek kale horretako ur-hornidurarako eta saneamendurako sareetan gaur egun dauden arazoak konponduko dituzte. Hornidura-sarea berrituko da (egoera txarrean dago, fibrozementuzkoa baita), bai eta saneamendu-sareak ere, bai ur beltzak, bai euri-urak.

Udalerriko kale adierazgarrienetako eta historikoenetako honen hiri-mugikortasuna nabarmen hobetuko da, iparraldeko espaloian dauden irisgarritasun-arazoei irtenbidea emanez. Erdigunean dagoen arren, ez du oinezkoen fluxu handirik, batez ere espaloien estutasunagatik ez baita iristen bertara, eta, zati batzuetan, ez da metro bateko zabalerara iristen. Udalak askotan jaso ditu mugikortasun urriko pertsonen kexak, arazo hori konpontzeko eskatuz. Lehendik dagoen espaloia handitzeak lehengoratu egingo du, eta egoera horri behin betiko irtenbidea emango dio, eremua erabat irisgarria izango baita.

Jarduketak hobekuntza nabarmena ekarriko du, oinezkoentzat askoz atseginagoa den hiri-eszena bat lortuko baitu eta irudi modernoa eta gaur egungoa lortuko baita, sarbide nagusien artean oinezkoen komunikaziorako gune irisgarri eta arin bat lortzeko, udalerriaren iparraldetik zonaldean kokatutako udal-ekipamendu nagusietara, eta, horrela, inguruan gertatzen diren ibilgailuen eta oinezkoen trafikoen bizikidetza egokia lortuko da.

Beharren programaren oinarria inguru horretan dauden arazoak konpontzea eta udalerriari eremu irisgarri berritu bat eskaintzea izan da. Proposatutako esku-hartzeak bide-sekzio doitua proposatzen du, espaloi adierazgarrienak zabalduz eta azaleko edukiontziak kenduz, espazioa dinamizatzeko eta beste auzo batzuetaranzko espaloi korridore bihurtzeko. Lurpeko zazpi edukiontzi dituen bateria bat jarriko da, gaur egun dauden lekuan bertan.

Trafikoari dagokionez, udaletxearen inguruan egiten diren aparkalekuen antolamendua aurreikusi da, sekzio uniformeko ibilgailuentzako bide baten trazaduraren bidez. Oinezkoen lehentasuna bilatu da ibilgailuen trafikoaren aurrean, benetako aurreizakinek eta premiek ezarritako mugen barruan. Zamalanetarako bi gune eta aparkaleku egokituak jarriko dira.

Inguruko argiztapena ere berritu eta egokitu egingo da. Argiztapen berriak kale-argi historikoen itxura mantenduko du kalean. LED sistemarako dauden luminarietako ekipoak ordeztuko dira.

Aurrekontua 1.100.000 eurokoa izango da eta lanak egiteko epea 6 hilabetekoa.