Amorebieta-Etxanoko Udalak Next Generation funts europarrak eskatu ditu Nafarroa Zentroa eraikin jasangarri bihurtzeko

Helburu nagusia da Nafarroa Zentroa bere osotasunean eraberritzea eta Amorebieta-Etxanoko 2017-2025 Iraunkortasunerako Ekintza Planean urratsak ematea.

Amorebieta-Etxanoko Udalak 2023ko udal aurrekontuetan aurreikusi zituen Nafarroa Zentroko beheko solairua eraberritzeko lanak. Beheko solairuan udalerriko adineko pertsonek erabiltzen dituzten lokalak daude, hala nola, Erretiratuen Elkartea, taberna eta jantokia, podologia-kontsulta eta ile-apaindegi zerbitzua. Jarduketa horrek jarraipena emango dio azken urteetan egin den barne-erreformari: goiko bi solairuak berritu ziren, banaketak behar bezala egokitzeko eta eraikina modernizatzeko. Hala ere, jarduketa horietan ez zen aurreikusi beheko solairuaren eraberritzea, ezta inguratzaile termikoaren birgaitzea ere, EKTra egokitzeko. Gaur egun, Nafarroa Zentroak erabilera ugari ditu: Erretiratuen Etxea, jangela publikoa, Gizarte Ekintza Saila, Adinekoen Eguneko Zentroa, hainbat elkarterentzako erabilera anitzeko aretoa, Desgaitasuna duten pertsonentzako Eguneko Zentroa, aisialdi inklusiboko zerbitzuak…

Erreforma integralari ekiteko, eta Nafarroa Zentroa eraikin jasangarriagoa, irisgarriagoa, bizigarriagoa eta seguruagoa izan dadin, eta kontserbazio-bermea izan dezan, Amorebieta-Etxanoko Udalak beharrezko dokumentazio teknikoa aurkeztu du Next Generation Europako funtsetara, Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioak berriki argitaratutako Toki Erakundeentzako Eraikin Publikoak Birgaitzeko Sustapen Programaren Laguntzei buruzko Lehiaketa Lehiakorrera.

Horrela, lehiaketak energia primarioaren kontsumo ez-berriztagarrian %30eko aurrezpena lortzeko behar diren irtenbide energetikoen azterketa izango du kontuan. Hori laguntzak jaso ahal izateko ezinbesteko baldintza denez, Amorebieta-Etxanoko Udalak hainbat jarduera aurreikusi ditu, hala nola:

  • Bilgarri-solidoa: fatxadaren aireztapena aluminio zulatuzko xaflen eta 12 cm-ko isolamenduaren bidez. 12 cm-ko isolamendua gehitzea estalkian, eraberritu gabe, hego-ekialdeko beheko solairuko estradosatuan eta hegaldiaren lurzoruan, hego-ekialdean.
  • Estalkiak-baoak: Dauden bao guztien eraberritzea, Iparralderako leihateak, errezel-horma hego-ekialderantz, sabai-leihoak estalkian eta eguzkitakoak leihate jarraituetan.
  • Klimatizazioa eta aireztapena: Dauden sistemen ordez, aerotermia (klimatizazioa-UBS) eta aireztapena erabiltzea, biak beroa berreskuratuta, bai beheko solairuan, bai erabilera anitzeko aretoan.
  • Instalazio fotovoltaikoa: 48 plaka aurreikusi ditu egungo estalkian, eta metalezko beste estalki bat jartzea 90 plaka gehiago jartzeko. 138 plakek 58.670 kwh emango lituzkete urtean, 27,5 autokontsumorako.
  • LED argiztapena: beheko solairuan dagoen argiztapen-sistema berriak argi naturalaren kontrola izango du.

Gainera, Udalak hainbat lan aurreikusi ditu ikuspegi integral batetik, B, C, D eta E motetan, jasangarritasunean, irisgarritasunean, bizigarritasuna-segurtasunean eta kontserbazioan laguntzak jasotzeko helburuarekin. Horrela, gainerako jarduketetarako dirulaguntzak ere jaso ahal izango lituzke, eta instalazioen lehiaketan puntuazio handiagoa lortu. Hauek dira birgaitze integralerako planteatutako jarduketak:

  • TIPOC – Irisgarritasuna: dagoen arrapala eraberritzea eta berri bat egitea. Aldaketak hegoaldeko fatxadan, plataforma berriak eta mapak.
  • TIPOD – Bizigarritasuna-Segurtasuna: sarbideetan baranda berriak jartzea eta suteen aurkako babesa berritzea
  • TIPOE- Kontserbazioa: Instalazio elektrikoa eta telekomunikazioak berritzea, saneamendua eta iturgintza, EKTra egokitzea.
  • TIPO-Besteak: barneko arotzeriak, lurzoruetako eta paretetako estaldurak, pintura eta sarbideen gaineko hegalkinak instalatzea.

Amorebieta-Etxanoko Udalak egindako planteamenduak %80,5eko aurrezpena lortzen du lehen mailako energia ez-berriztagarriaren kontsumoan, honakoei esker: EKTtik gorako isolamendua (120 mm), aerotermiaren eta bero-berreskuragailuen bidez aireztatzea, energia elektrikoa berriztagarrien bidez sortzea eta argi naturala kontrolatzeko LED argiztapenak izatea. Eraikuntza-berrikuntzari dagokionez, CR-Recycle Content material birziklatuaren osagai handia duten materialen aukeraketa hartuko da kontuan. Fatxada aireztatuko aluminioaren eta arotzeriaren kasuan, %75 izango litzateke. Jarduera horien bidez ekonomia zirkularra bultzatuko litzateke eta ISO 20887 bete. Hegoaldeko gortina horma, aldiz, aurrez fabrikatutako sistema izango litzateke, obrak zentroaren erabilerarekin interferentziarik ez izateko.

Horrela, proiektua xehetasun gehiagorekin ezagutu nahi duten zornotzarrek Nafarroa Zentroko tabernan jarri diren informazio panelen bidez egin ahal izango dute.

Amorebieta-Etxanoko Udalak Nafarroa Zentroa osorik eraberritzeko aurkeztu duen aurrekontua 3.505.386,48 eurokoa da. Udalak laguntza jasoko balu, diruz lagundutako zenbatekoa 2.581.259,32 eurokoa izango litzateke. Horrela, Udalak 924.127,16 eurorekin finantzatuko luke obra. Hala ere, exekuzio osoa dirulaguntza jasotzeko aukera izanez gero bakarrik egingo litzateke; bestela, eraikinaren beheko solairua bakarrik egikarituko litzateke, 2023ko udal-aurrekontuetan aurreikusi den bezala.

Amorebieta-Etxanoko Iraunkortasunerako Ekintza Plana 2017-2025
Aurreikusitako jarduketekin, Udalak beste urrats bat emango luke Amorebieta-Etxanoko 2017-2025 aldirako Iraunkortasunerako Ekintza Planean, bai eta energia-eraginkortasunaren, berriztagarrien sustapenaren eta klima-aldaketaren aurkako borrokaren aldeko konpromisoan ere.